Lista zakwalifikowanych organizacji

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych organizacji oraz listy rezerwowej.

  1. Bez ściemy
  2. Animatorzy Przyszłości
  3. Mamy coś do zrobienia
  4. Się robi
  5. Poszukiwacze Zaginionej Serotoniny
  6. Się działa
  7. Przystań art.
  8. Fundacja Rozwoju Informatycznego
  9. Liga Lubuskich Animatorów
  10. Machina Pozytywnych Działań
2016 Gorzów dla Seniora