Dokumenty zgłoszeniowe

dokument

Zachęcamy do pobrania i wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie:

Formularz zgłoszeniowy organizacji do projektu

Zgłoszenia można składać mailowo, osobiście w biurze, bądź za pośrednictwem poczty (data stempla) do 15.04.2016r

2016 Gorzów dla Seniora