O projekcie

Celem projektu „Gorzów dla Seniora” jest zwiększenie potencjału 10 organizacji z terenu powiatu gorzowskiego (woj. lubuskie) poprzez organizację  szkoleń, doradztwa z dziedziny prowadzenia działalności społecznej i obywatelskiej na rzecz seniorów.

NGO-LOGO

W ramach realizacji zadania publicznego zostanie przeprowadzony cykl warsztatów mających na celu podwyższenie kompetencji kadry NGO’s w zakresie pracy z osobami starszymi dla organizacji zajmujących się taką działalnością oraz dla organizacji, które dopiero chcą wejść w nowy obszar działalności i poznać możliwości finansowania ich działań ze źródeł zewnętrznych.

Efektem projektu będzie stworzenie platformy inicjatyw na rzecz seniorów, podwyższenie jakości działań III sektora na rzecz osób starszych poprzez wzrost potencjału merytorycznego kadr organizacji oraz wymiany dobrych praktyk.

Projekt składać się będzie z następujących form wsparcia:

  • szkolenie z pozyskiwania finansowania działalności organizacji z zewnętrznych źródeł dla kadr organizacji pozarządowych
  • doradztwo w zakresie aplikowania o środki finansowe
  • warsztaty w zakresie pracy z osobami starszymi pt. „Animator aktywizacji osób starszych”
  • szkolenie z procesu tworzenia – redagowania i wydawania gazetki dla seniora dla kadr organizacji pozarządowych.
2016 Gorzów dla Seniora